Профспілка "Захист Праці" (UNI, IUF)

INDEPENDENT TRADE UNION "ZAKHYST PRATSI" (UNI, IUF) tel. +380 50 358 71 48

Верховна Рада відповість у суді за звуження трудових прав усіх українців (УКР і РОС)

Posted by admin на Серпень 13, 2010

Мешканець Чернігова Леоненко Андрій Володимирович має намір у судовому порядку захисти трудові права всіх українців. До Вищого адміністративного суду було подано позов проти Верховної Ради. Причина – депутати не дотримались Регламенту при прийнятті Трудового кодексу України. Було порушено обов’язок, визначений у п.4 ч.1 ст.114 Регламенту від 10.02.2010 р. щодо опублікування законопроекту у визначеному Верховною Радою друкованому засобі масової інформації для всенародного обговорення. До того ж не було опубліковано постанову від 20.05.2008 р. про взяття проекту №1108 за основу. Ця постанова не пізніше наступного дня після підписання Головою ВР мала передатись Апаратом ВР для опублікування в газеті «Голос України» та у «Відомостях Верховної Ради України» (ст.139). Не виконання цих обов’язків, за словами позивача, призвели до наявності в проекті неконституційних положень.

22.07.2010 р. суддя ВАСУ Ханова Раїса Федорівна прийняла справу до провадження. Перше підготовче засідання призначено на 18.08.2010 р. на 10-00. На ньому планується заявити клопотання до відповідача опублікувати позов в газеті „Голос України”, як того вимагає ч.3 ст.171-1 Кодексу адміністративного судочинства України. Без цього неможливо буде казати про те, що всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про судовий розгляд справи. Позивач звернувся до профспілки «Захист Праці» (https://zahist.wordpress.com) з пропозицією залучитись у процес на його боці.

Порушення своїх прав позивач вбачає у наступному. Через дії парламенту, пан Леоненко не зумів скористатися правом внесенням поправок до проекту, згідно закону «Про звернення громадян», а також не зміг своєчасно оскаржити постанову в суді. Його, як і всіх громадян, позбавили можливості ознайомитись з проектом, відтак і прийняти участь у його обговоренні.

На думку позивача, порушення процедури прийняття акта, зумовило редакцію проекту, яка звужує конституційні права. Зокрема, у ньому присутні норми, які дозволяють запроваджувати 12-ти годинний робочий день, звільняти за 2 тижні, а також здійснювати відео-спостереження за працівником. Значущість акту вимагає всенародного обговорення з метою врахування думки суспільства.

Пан Леоненко вимагає визнати порушенням закону неопублікування в друкованому ЗМІ тексту проекту ТКУ і постанови від 20.05.2008 р. про прийняття його за основу. Від суду вимагається скасувати зазначену постанову, як незаконну. Разом з тим, постанову, як і проект, вимагається опублікувати у друкованому ЗМІ для всенародного обговорення.

З метою недопущення прийняття Трудового кодексу, позивач закликав усіх бажаючих підтримати його, привертаючи увагу до спору або ж вступивши у справу в якості третьої особи із самостійними вимогами чи без таких.

Дізнайтесь подробиці за телефоном:

063-185-28-36 begin_of_the_skype_highlighting 063-185-28-36 end_of_the_skype_highlighting Володимир Шинкаренко, представник позивача

063-195-41-94 Дудін Віталій, член ЦК профспілки «Захист Праці»

Про найбільш одіозні положення Трудового кодексу дізнайтесь за посиланням: http://samozahist.org.ua/?p=30653

Автор: прес-служба профспілки «Захист Праці»

Джерело: “Хроніка самозахисту”

*****************************************************

Житель Чернигова Леоненко Андрей Владимирович намерен в судебном порядке защитить трудовые права всех украинцев. В Высший административный суд был подан иск против Верховной Рады. Причина – депутаты не соблюли Регламент при принятии Трудового кодекса Украины. Было нарушено обязательство, закрепленное в п.4 ч.1 ст.114 Регламента от 10.02.2010 г. касательно опубликования законопроекта в определенном Верховной Радой печатном средстве массовой информации для всенародного обсуждения. К тому же не было опубликовано постановление от 20.05.2008 г. о взятии проекта № 1108 за основу. Это постановление не позднее следующего дня после подписания Председателем ВР должно было передаваться Аппаратом ВР для опубликования в газете «Голос Украины» и в «Ведомостях Верховной Рады Украины» (ст.139). Не выполнение этих обязанностей, по словам истца, привели к наличию в проекте неконституционных положений.

22.07.2010 г. судья ВАСУ Ханова Раиса Федоровна приняла дело к производству. Первое подготовительное заседание назначено на 18.08.2010 г. на 10-00. На нем планируется заявить ходатайство к ответчику опубликовать иск в газете “Голос Украины”, как того требует ч.3 ст.171-1 Кодекс административного судопроизводства Украины. Без этого невозможно будет говорить о том, что все заинтересованные лица надлежащим образом уведомлены о судебном рассмотрении дела. Истец обратился в профсоюз «Захист Праці» («Защита Труда» https://zahist.wordpress.com) с предложением вступить в процесс на его стороне.

Нарушение своих прав истец видит в следующем. Из-за действия парламента, господин Леоненко не сумел воспользоваться правом внесения поправок в проект, согласно закону «Об обращении граждан», а также не смог своевременно обжаловать постановление в суде. Его, как и всех граждан, лишили возможности ознакомиться с проектом и, соответственно, принять участие в обсуждении.

По мнению истца, нарушение процедуры принятия акта, обусловило редакцию проекта, сужающую конституционные права. В частности, в нем присутствуют нормы, позволяющие вводить 12-ти часовой рабочий день, увольнять за 2 недели и осуществлять видео-наблюдение за работником. Значимость акта требует всенародного обсуждения с целью учета мнения общества.

Господин Леоненко требует признать нарушением закона неопубликование в печатном СМИ текста проекта и постановления от 20.05.2008 г. о принятии его за основу. От суда требуется отменить указанное постановление, как незаконное. Вместе с тем, постановление, как и проект, требуется опубликовать в печатном СМИ для всенародного обсуждения.

С целью недопущения принятия Трудового кодекса, истец призвал всех желающих поддержать его, привлекая внимание к спору или вступив в дело в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями или без таковых.

Узнайте подробности по телефону:

063-185-28-36 Владимир Шинкаренко, представитель истца

063-195-41-94 Дудин Виталий, член ЦК профсоюза «Захист Праці»

О наиболее одиозных положениях Трудового кодекса узнайте по ссылке: http://samozahist.org.ua/?p=30653

Автор: пресс-служба профсоюза «Захист Праці»

Источник: “Хроника самозащиты”

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s

 
%d блогерам подобається це: