Профспілка "Захист Праці" (UNI, IUF)

INDEPENDENT TRADE UNION "ZAKHYST PRATSI" (UNI, IUF) tel. +380 50 358 71 48

Відкритий Лист “Трудового Альянсу” до керівника “Метро Кеш енд Кері Україна” пана Жако Юджина Булена

Posted by admin на Липень 14, 2011

Для незалежної профспілки “Захист праці” категорія трудової солідарності має принципове значення. Ми готові надавати підтримку всім класовим об’єднанням, що виборюють права трудящого люду. Ми відповідально заявляємо, що репресивна антипрофспілкова політика українського керівництва транснаціональної корпорації “Метро Кеш енд Кері Україна” спрямована на удушення всіх непідконтрольних їй форм робочої самоорганізації.

На нашому сайті ми сьогодні публікуємо матеріал наших колег із профоб’єднання “Трудовий альянс” (ФПУ), з яким наша профспілка “Захист праці” об’єдналася для спільної боротьби за укладання у мережі супермаркетів “Метро Кеш енд Кері Україна” колективного трудового договору. Адміністрація “Метро” вже більше 5 років незаконно перешкоджає прийняттю на підприємстві колективного трудового договору. Тут задіяне і активне залучення жовтої профспілки “працівників Метро СС”, що очолюється людьми зі Служби безпеки корпорації, отут і прямий тиск на робітничих активістів, що піднялися на боротьбу із всемогутньою транснаціональною корпорацією за свої трудові й громадянські права.

Прес-служба профспілки «Захист праці»

************************************

Генеральному Директору ТОВ
«МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»
пану Жако Юджину Булену

Шановний пане Булен!

Ваш лист від 24 лютого 2011 року уважно розглянутий Об’єднаним Комітетом ОПО «Трудовий Альянс» Всеукраїнської профспілки торгівлі. За результатами розгляду хочу зазначити наступне. Я вдячний за проведену зустріч 16 листопада 2010 року між адміністрацією Вашого підприємства і представниками виборного органу ОПО «Трудовий Альянс» ВПТ та за імплементацію прохання ОПО «Трудовий Альянс» по організації зустрічі профспілок, які діють на підприємстві, проведення якої було обумовлено 06 грудня 2010 року, для їх можливого долучення до роботи спільного представницького органу по розробці та укладенню колективного договору.

Натомість, хочу зазначити, що текст листа № 950 від 24.02.2011 р. викликає стурбованість та занепокоєння, як і дії керівництва компанії та її структурних підрозділів, спрямовані на дискримінацію своїх працівників за ознакою належності до Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг, які входять до нашого об’єднання, що, в свою чергу, порушує принципи, закладені у ст. 5 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Під час нашої минулою зустрічі я вказав на головну, як на мою особисту думку, яку поділяє більшість профспілкових колег, проблему компанії ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна», – це відсутність фахівців, адже головним критерієм відбору на посади є поверхневе знання англійської мови, а не фаховість працівників. Відповідно, наявність дилетантів на всіх щаблях управління компанією говорить про порушення її керівництвом обов’язків покладених на них трудовим законодавством України, а саме ст. 141 Кодексу законів про працю України, згідно з якою, власник або уповноважений ним орган повинен правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну. Як наслідок, неправильний підбір та організація праці працівників керівництвом ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» уже призвела до спаду її діяльності як у сфері управління персоналом, комунікацій в компанії, звуження асортименту, погіршення якості продукції, падіння рівня продажів, втрати фінансових результатів та конкурентних позицій на ринку торгових мереж порівняно з минулими роками, що обґрунтовано викликає соціальне напруження в колективі та сприяє відтоку кадрів. Другою проблемою компанії, знову ж таки, на мою думку, яку поділяє багато працівників товариства, є аномальна боязкість керівників усіх рівнів у прийнятті рішень, паралізованість волі керівників різних ланок управління, патологічна боязнь відповідальності та перенесення вирішення проблем на вищій щабель управління або сусідній підрозділ. Третя проблема – це тотальна недовіра всім: працівникам, партнерам та взагалі – всім, яка ґрунтується на небажанні прикласти зусилля перевірити обставини, яки такому керівнику стали відомі, що є в свою чергу грубим порушенням норми статті 139 Кодексу законів про працю України в частині чесного і сумлінного ставлення до виконуваної ними роботи, хоча цю проблему можна розглянути як наслідок першої проблеми.

Нажаль, некомпетентний підхід до ведення справ знайшов відбиток і у Вашому листі від 24 лютого 2011 р. Дивним є «збіг» того, що цей лист був надісланий на нашу адресу через три із половиною місяці після зустрічі між керівництвом компанії ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та ОПО «Трудовий Альянс» ВПТ одразу після моєї телефонної розмови із начальником Вашого юридичного відділу пані Оксаною Дягілевою, в ході якої, я повідомив її про відверті порушення чинного трудового законодавства України через ненадання означених під час зустрічі відомостей, та попередив пані Дягілеву про можливі наслідки профспілкового реагування. Термін надсилання Вашого листа (через 3,5 місяці після зустрічі 16 листопада 2010 р.), порушує всі розумні строки, передбачені законодавством України.

Для початку хочу зазначити, що офіційною мовою в Україні є українська мова, тому вищезазначений підписаний Вами лист, викладений мовою сусідньої держави, який окрім цього містить елементарні граматичні помилки навіть у назві ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна», є зайвим прикрим підтвердженням моїх слів про низький фаховий рівень працівників, які його готували та давали Вам на підпис. Сподіваюся ці зауваження будуть взяті до відома у подальшій нашій співпраці, і ми не будемо повертатися до них у майбутньому.
Тепер перейду до розгляду Вашого листа по суті.

16 листопада 2010 року було проведено зустріч між вищезазначеними сторонами. Під час зустрічі вівся протокол, у якому мало зазначатися її порядок денний, обговорення питань, черговість виступів та досягнуті домовленості. Даний протокол, за спільною згодою присутніх, було доручено вести Директору з персоналу ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» Завилову М. В., який і вів його до кінця вказаної зустрічі. Тому виникає доречне запитання, чому спотворений протокол було надіслано начальником юридичного відділу компанії Оксаною Дягілевою, яка окрім не зовсім тактовної поведінки та фраз, на кшталт, «Поважайте час директора, він дорого коштує», «Давайте швидше закінчувати» та «Не витрачайте час директора, він дуже зайнятий», які були повторені на менше 10 раз за зустріч, особисто нам, як представникам профспілки, більше ніяк не запам’яталася. Натомість, зазначу, відповідно до ст. 202 Цивільного Кодексу України протокол – не є формою правочину, тобто не являється договором ( контрактом), він лише винятково віддзеркалює, в даному варіанті – спотворено та не в повному обсязі, хід зустрічі. Отже, Ваше посилання на не підписання з боку ОПО «Трудовий Альянс» ВПТ протоколу, внаслідок чого відбулося ненадання достовірної інформації щодо штатного розкладу та рівня заробітної плати працівників магазинів, кількості і найменування займаних посад працівниками – іноземцями ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» під час підготовки проекту колективного договору, – є брутальним порушенням ч.1 ст.45. та ч.5 ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та ч.7 ст. 10 Закону України «Про колективні договори і угоди», до того ж цю інформацію має бути надано, у тижневий строк, а не «передано» протягом місяця, як було зазначено у протоколі. Також, не підписання з боку нашої профспілкової організації вказаного спотвореного варіанту протоколу не є перешкодою або умовою для проведення «повторної зустрічі для подальшого співробітництва між вашим підприємством и нашою профспілкою», у відповідності до ч.2 ст.25 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а є обов’язком роботодавця брати участь на запрошення профспілки, тому це застереження не є фаховим, як і термін «подальша співпраця», «конкретні домовленості» і «подальші кроки», оскільки співпраці, власне, не було, тільки перешкоди, тиск, дискримінація, погрози, порушення прав, перешкоджання діяльності, порушення домовленостей і таке інше. Нажаль, це не поодинокий випадок затягування процесу колективних переговорів щодо укладення колективного договору.

Із почуттям глибокого смутку, змушений констатувати, що керівництвом ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» не дивлячись на персоналію, яка обіймає посаду Генерального Директора компанії в Україні, робиться все, щоби зірвати процес проведення перемовин, максимально розтягнути його в часі, чинити перешкоди щодо роботи комісії по його укладенню, що в свою чергу, знову ж таки, порушує ч.ч. 2, 5 ст. 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Мені особисто не зрозумілі причини такої поведінки, що порушує українське законодавство: чи це елементарне дилетантство працівників, до компетенції яких належить вказане питання, чи це свідома позиція щодо порушення колективних трудових прав працівників компанії та законодавства України, чи це брутальна настанова штаб-квартири METRO Group AG у Дюссельдорфі, ФРН, направлена на дискримінацію працівників компанії у нашій державі?

Неодноразові зустрічі Голови Всеукраїнської профспілки торгівлі, Голови ОПО «Трудовий Альянс» ВПТ як із представником METRO Group AG, так і з членами Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна», не закінчуються нічим, окрім декларативних розмов про відповідальність бізнесу компанії в Україні, бажання працювати, вірність принципам соціального партнерства. Але далі слів, абсолютно не наповнених конкретним змістом справа не доходить. Представники штаб-квартири у Дюссельдорфі покладають відповідальність на адміністрацію в Україні, адміністрація в Україні, обґрунтовую свою бездіяльність заборонами із Дюссельдорфу, а законодавство порушується, процес затягується і ніхто не несе відповідальності за порушення чинного законодавства. При цьому, керівництво ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» має врешті решт зрозуміти, що воно фізично не в силах, при кількості працівників в Україні понад сім тисяч, забезпечити взаємодію з кожним працівником, почути його зауваження щодо поліпшення як умов його праці так і діяльності компанії в тій частині роботи, яку компанія йому доручила, отримуючи максимальну віддачу від такого працівника. Натомість, профспілка має таку можливість, і саме через згуртування працівників у своїх лавах, розуміння пропозицій працівників і донесення їх у системному вигляді до керівництва компанії, можливе підвищення продуктивності праці працівників, їх життєвого рівня, а відповідно і стабільного розвитку самої компанії в цілому. Відповідно, ми вважаємо, що як найскоріша співпраця з профспілками, перш за всього має бути вигідна компанії, як основа сталого розвитку, припинення відтоку кваліфікованих працівників, забезпечення нормального соціального діалогу європейського рівня.

Об’єднаний комітет ОПО «Трудовий Альянс» ВПТ вже неодноразово висловлює стурбованість стосовно брутального порушення ст.ст. 21, 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», та особливо ч. 6 ст. 21 вищезазначеного Закону адміністрація ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» скорочує працівників шляхом не заповнення вакансій, масово порушує графіки змінності, відпусток у зв’язку із навчанням, зменшує кількість відділів, урізає заробітну платню, порушує умови праці, не погоджуючи жодні з цих змін із профспілками, та ухиляючись від перемовин із цих питань, що в свою чергу є грубим порушенням ст. 247 Кодексу законів про працю України. Ще раз підкреслюю, що любі зміни форм і системи оплати праці, в тому числі, виплата так званого профіт-бонуса, абсолютно незаконно скасовано керівництвом без жодного узгодження із профспілками. Ще раз закликаю Вас усунути вказані порушення, а також нарешті підписати запропоновані ОПО «Трудовий Альянс» меморандум чи угоди, які стосуються соціального захисту, зайнятості та дотримання трудових прав та релігійних свобод працівників підприємства до моменту остаточного підписання колективного договору.

Окрім того, вимагаю від Вас негайного виконання вимог ОПО «Трудовий Альянс» ВПТ на розірвання трудових договорів із Директором ТЦ-11 ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» Козодоя А.А., провина якого щодо порушення чинного трудового законодавства та дискримінації працівника за ознакою належності до профспілки доведена в судовому порядку та начальника служби безпеки компанії Плахути О.В., який безпосередньо чинив тиск на Голову Первинної профспілкової організації у ТЦ -11 ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» з метою виходу із профспілки, погроз безпосередньо Голові ОПО «Трудовий Альянс» ВПТ Міщенку О.М. про можливе застосування вогнепальної зброї за профспілкову діяльність, організацією позапланових неузгоджених прихованих перевірок, обшуків працівників, вигадуванням системи надумані компенсації за різницю вартості товарів, штрафів за крадіжки. Звертаю Вашу увагу, що всі ці питання, які піднімалися нами на зустрічі 16 листопада 2010 р. з метою покладення краю порушенням законодавства так і не виконані, розслідування не проведені, вимога ст. 33 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» про обов’язковість виконання вимог профспілок про розірвання трудового договору проігноровано. Натомість, на адресу ОК ОПО «Трудовий Альянс» надійшов лист за Вашим підписом, який нічого, крім гіпотетичних роздумів та опусів на навколо юридичну тематику, не містив, що в черговий раз вказує на фаховість осіб, до компетенції яких належить вирішення цієї категорії питань в компанії. Так, ст. 45 Кодексу законів про працю України чітко визначає, що на вимогу профспілкової організації, власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, про колективні договори та угоди, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» При цьому, якщо така вимога не була оскаржена у двотижневий строк суду, вона підлягає обов’язковому виконанню».
Також, наголошую на припиненні порушення вимог ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та звертаю Вашу увагу, що ОПО «Трудовий Альянс» ВПТ досі не отримало відповіді на лист ОПО №11-23 /КД від 02.08.2010 р. про необхідність усунути порушення вищезазначеної норми Закону, та забезпечити створення належних умов для діяльності профспілкових організацій.

Окрім того, викликає подив той факт, що замість приведення роботи із профспілками на підприємстві у законну площину, з метою дотримання трудового законодавства, начальник юридичного відділу ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» пані Дягілева приймає активну участь у конференціях та виступає із доповідями на тему: «Як вберегтися від шантажу профспілок», яким, судячи із назви, кидає тінь на репутацію всіх шести профспілок, що діють у вашому товаристві.

Також, звертаю Вашу увагу, на ч. 5 ст.22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», у якій чітко зазначено, що залучення і використання іноземної робочої сили можливе лише за проведення відповідних консультацій із профспілками. Тому, призначення працівниками компанії в Україні осіб, які не є громадянами України, в тому числі і Ваше призначення, мало відбуватися без порушення цієї норми Закону. Тобто, висловлюючись футбольною мовою, Ви вийшли грати на поле на заміну за вказівкою тренера, без допуску рефері, за час гри наробили фолів не на одну червону картку, але поки профспілка робить останнє попередження і показує жовту.

Дозволю собі нагадати, що ст. 46 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» ст.ст. 17, 19 Закону України «По колективні договори і угоди». передбачено відповідальність посадових осіб, які чинять перешкоду або порушують законодавство про профспілки та колективні договори і угоди.

У будь-якому випадку, компанія «МЕТРО Кеш Енд Кері» прийшла на ринок України з метою отримання прибутку, і її діяльність на території нашої держави повинна відповідати законам нашої держави (локальному законодавству відповідно до ст. 3 Кодексу законів про працю України ), а не виключно глобальним принципам соціальної політики та партнерства у компанії, які мають лише доповнювати трудове законодавство, а не підміняти його та дозволяти нехтувати ним, та які брутально та цинічно порушуються кожен день в кожному торговому центрі ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна», хоча не тільки в Україні, а й, за нашими даними, у всіх пострадянських країнах.

Хочу довести до Вашого відома, що майже з усіх зазначених вище порушеннях трудового законодавства у ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері дискримінації працівників в Україні, які є системними, тривалими у часі, поінформовано керівництво Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг, Керівництво Федерації профспілок України, аташе із зв’язків із громадськими об’єднаннями дипломатичного представництва ФРН у РФ. У разі подальшого продовження порушень законодавства про працю та невиконання вимог, нормативно – правових актів у цій сфері більш ніж у двотижневий термін, Об’єднаний комітет ОПО «Трудовий Альянс» ВПТ буде звертатися до міжнародних та українських профспілкових, державних та недержавних організацій, їх об’єднань, засобів масової інформації, державних органів різних гілок влади, щодо реагування та впливу на ту ситуацію, що склалася у ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері» в Україні. І це останнє попередження.

ж стосується передостаннього абзацу Вашого листа, в якому Ви просите надати всі наші пропозиції та зауваження по роботі ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та направити їх в письмовому вигляді, завчасно до зустрічі, хочу зазначити, що члени виборного органу ОПО «Трудовий Альянс» не є підлеглими Генерального Директора товариства, тому в якому вигляді і які пропозиції та зауваження щодо роботи підприємства, (і навіть з питань ціноутворення згідно ст. 23 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»), та як їх надавати, ми залишаємо право обирати самі – робити це й в усній формі, відповідно до п.3 ст. 49 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Тому всі ці пропозиції знайдуть своє місце у статтях майбутнього колективного договору.

Натомість зазначу, що у ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» працює ціла низка осіб, які отримують чималу щомісячну грошову винагороду, до компетенції яких відносяться прийняття рішень і розв’язання питання щодо ефективності роботи та конкурентоздатності компанії на ринку гуртової та роздрібної торгівлі в Україні. В іншому випадку за що вони отримують заробітну платню? Також ваша компанія користується оплаченими послугами маркетингових, дослідницьких та юридичних агенцій, які станом на сьогоднішній день, малоефективні. Якщо Ви хочете отримати незалежну думку та зважений підхід у напрямках подолання ситуації, фахову оцінку у питаннях ефективності менеджменту, юридичного врегулювання, економічного обґрунтування, контролю за ефективністю роботи персоналу, Ви можете на тих самих принципах, на договірній оплатній основі, укласти угоду із фізичними особами, компетентними у цих питаннях, на проведення навчання та семінарів певних ланок персоналу компанії для досягнення позитивного результату.

На останок відповіді на Ваш лист №950 від 24.02.2011 р. зазначу, що ОПО «Трудовий Альянс» ВПТ завжди відкрита до конструктивної співпраці з роботодавцем або уповноваженим ним органом для дотримання законності з метою недопущення порушення законодавства про працю і захисту прав та охоронюваних законом інтересів найманих працівників. Тому Об’єднаний комітет ОПО «Трудовий Альянс» відкритий та готовий до проведення будь-якої кількості предметних конструктивних зустрічей для досягнення вищезазначених завдань, покладених на профспілкові організації в Україні. Тому дату проведення наступної зустрічі прошу повідомити в любий спосіб за допомогою будь-якого засобу зв’язку, оскільки причиною перенесення таких заходів пов’язана виключно із систематичною зайнятістю Вас та ваших співробітників.

Також, прошу надати штатний розклад із зазначенням заробітної платні працівників за категоріями, кількість іноземців, із зазначенням їх посад та витрат на їх утримання в Україні для підготовки доповнень до проекту колективного договору, які представники ОК ОПО «Трудовий Альянс» мали отримати ще до 23 листопада 2010 р.

Разом з цим, прошу надати інформацію стосовно щорічних витрат на санаторно – курортне лікування працівників товариства. Окрім цього, оскільки заробітна платня працівника товариства у більшості випадків ледве може покрити оренду житла працюючого, та не дає можливості навіть харчуватися самому, внаслідок чого працівники змушені орендувати житло, об’єднуючись у трьох-чотирьох, прошу Вас надати інформацію щодо бачення ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» заходів щодо ведення капітального житлового будівництва та квартирного обліку, з метою забезпечення житлових прав громадян у відповідності до ст. 32 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ст. 41 Житлового Кодексу України.

Голова ОПО «Трудовий Альянс»
Всеукраїнської профспілки торгівлі О.М. Міщенко

Відповідей: 5 to “Відкритий Лист “Трудового Альянсу” до керівника “Метро Кеш енд Кері Україна” пана Жако Юджина Булена”

  1. Здравствуйте! В руководстве Метро все козлы, особенно директор ТЦ№19 в Луганске Завадин М, и начальник внутренней безопасности Коновалов М. В Луганском ТЦ заработные платы ниже, чем в других регионах на 30-40% хотя торгуем сразу после Киева. Работать некому, людей не хватает.

  2. Здравствуйте, пишу по поводу моего комментария на сайте “Захист праці”. Извините, но называть себя не хочу по причине того, что может узнать наше руководство. В компании Метро я работаю более 4-х лет (ТЦ№19 Луганск), так что рассказать могу много. Более всего конечно возмущает, то насколько низко здесь ценят труд своих работников, при поступлении на работу нам обещали поднятие з.п два раза в год, но оказалось с точностью да наоборот, был период когда мне не повышали з.п около двух лет это списывалось на мировой финансовый кризис.Под шумок как раз были отменены годовые бонусы(13 з.п). Но зато ежегодные отчеты Меtro Group свидетельствуют о том, что компания успешно развивается. Если взять наш ТЦ, то при средней выручке в день 1200000, средняя з.п составляет 2000 грн, это грязными вычтите еще 20% налогообложения. Сейчас персонала катастрофически не хватает никто не хочет идти работать, для привлечения народа даже придумали акцию для сотрудников: приведи друга получи ваучер на сто грн. – ПОЗОР. Зато у нас самый вовлеченный в работу персонал в мире (по исследованиям компании Галуп), когда раздали всем анкеты и сказали, что в них нужно писать))). Если взять нашего директора Завадина, то он думает только о себе, как бы выбиться повыше. Кругом сплошная экономия, половина оборудования находиться в неисправном состоянии,(или еле дышит, что еще хуже) только на словах мастер…Своим сотрудникам сколько он директором работает не единой премии не дал, что там говорить, если нас даже с новым годом не поздравили(может конечно мы много хотим, но мои друзья работают в менее ВЕЛИКИХ компаниях и их почему-то руководство поздравить не забыло). А еще хотелось бы отметить, то как легко у нас сокращается коллектив, сотрудников просто подставляют, и активное участие в этом принимает Коновалов начальник внутренней безопасности. Например мне лично известен такой случай, когда кассиру сделала охрана подставу, напихали разного дорогого алкоголя в коробки с химией и запечатали скотчем и этих коробов была целая тележка, а потом обвинили кассира в том, что она не проверила коробки, как они это себе представляли я не знаю.И таких случаев масса. Я еще много могу написать, но только будет ли от этого какой-нибудь толк?!

  3. Коллеги, где же ваш ответ??? Или вы тоже только на словах???

  4. Понятно, что все профсоюзы, только деньги берут, а когда к ним обращаются за помощью, то они включают полный игнор!!!

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s

 
%d блогерам подобається це: